Lämna synpunkter

Att lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen. Du kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något. 

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

  • Kontakta oss på mottagningen.
  • Kontakta patientnämnden i din region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

Lämna synpunkter för en närstående

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan kan du behöva en fullmakt. 

Kontakta mottagningen eller vårdenheten

Vi har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Du kan kontakta den vårdgivare som undersökte eller behandlade dig. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Du kan också kontakta oss via info@mejakvinnohalsa.se om du till exempel inte är nöjd med vårdgivarens förklaring eller inte tycker att kontakten med personalen fungerar.

Lämna anonyma klagomål eller synpunkter via formuläret nedan: