Kurser

På Meja erbjuder vi teoretiska och praktiska kurser och föreläsningar. Mejas medarbetare specialisthandleder även kollegor och erbjuder auskultationer på mottagningen. Vissa kurser arrangeras tillsammans med andra vårdprofessioner och experter, till exempel läkare, sexologer och psykologer.

Att sprida kunskap hos yrkesverksamma som i sin tur kan hjälpa patienter bättre är en oerhörd förmån. Vi är otroligt glada över det växande intresse vi möter hos andra vårdgivare och friskvårdare.

Vi ordnar uppdragskurser till regioner och arbetsplatser på temat fysioterapi och kvinnors hälsa. Vissa av våra kurser kan ges i digital form. Kontakta emma@mejakvinnohalsa.se för förfrågan och offert. Beskriv gärna syfte och målgrupp samt hur många deltagare det gäller.

Är du intresserad av handledning eller auskultation? Maila info@mejakvinnohalsa.se

Planerade kurser ht 2023

Välkommen till en heldag om kvinnors hormonella hälsa genom livet!

Kursen riktar sig till fysioterapeuter och andra relevanta yrkeskategorier och syftar till att ge fördjupad kunskap om kvinnliga könshormoner, menscykeln, preventivmedel, klimakteriet och träning kopplat till hormoner och menscykeln. 

Efter genomförd kurs kommer du att ha en ökad kännedom kring hormonella aspekter på frågor du möter i klinik. En kurs som är relevant för alla som arbetar med kvinnor!

Vi välkomnar flera föreläsare med särskild expertis i ämnet: Hilde Löfqvist, Cecilia Fridén, Charlotta Dahlin och Lotta Hasselberg.

Planerade kurser vt 2024

En kurs om sexologiska och fysioterapeutiska ingångar till ämnen som berör sexuell hälsa och olika typer av besvär.

Välkomna till en uppföljning för dig som tidigare deltagit i kursen Samtal, sex och smärta. Den här gången träffas vi för att följa upp ert kliniska arbete sedan första kursen och ge ännu mer praktiska verktyg i möte med patienter som berör samtal kring sexualitet, hälsa och dysfunktion. Kommer ges under vårterminen, anmäl intresse via länken.

Detta är en kurs som passar dig som möter, tränar och behandlar kvinnliga motionärer och idrottare. Vår förhoppning är att kursen ger dig fördjupad kunskap kring kvinnor som utför någon form av prestationsinriktad träning och idrott.

Efter genomförd kurs kommer du att ha fler verktyg att skräddarsy upplägg, träning eller rehab utifrån den kvinnliga kroppen, dess förutsättningar och utmaningar.

Välkommen till en kursdag i bäckenbottendysfunktion för dig som vill fördjupa kunskapen om behandling för inkontinens och framfall samt lära dig mer om hjälpmedel. Kursen bygger på senaste evidensen om bäckenbottenträning och behandling för inkontinens och framfall. Till kursdagen kommer två inbjudna föreläsare/produktspecialister inom inkontinenshjälpmedel och prolapsstöd.

Lär dig undersöka bäckenbotten! Palpationskurs för legitimerad personal inom sjukvården: fysioterapeuter, barnmorskor, uroterapeuter och läkare. 

Tvådagarskurs för dig som vill lära dig mer om smärta och olika smärttillstånd i underlivet, tex vulvodyni, vaginism och överspänning i bäckenbotten. Kursen bygger vidare på befintliga kunskaper i bäckenbottenpalpation, du bör därför ha gått tidigare palpationskurs och/eller palpera som en del i ditt nuvarande arbete.

Kursen syftar till en ökad förståelse för smärtans komplexitet och inkluderar såväl ett smärtrehabiliterande perspektiv, psykologi och specifik bäckenbottenbehandling. 

I kursen kommer ni att palpera varandra under handledning samt genomföra andra praktiska moment och övningar, bland annat guidning i medveten närvaro och övningar som berör kroppslig integritet. Kursen berör även psykologiska mekanismer och metoder för att hantera dessa som vi möter i undersökning och behandling av patienter.

Obs! Håll koll på din skräppost om du anmält dig till kurs. Vi skickar ut bekräftelser manuellt, det kan därför dröja ett par dagar.