Samtalsterapi

Vår psykolog Bozena erbjuder terapi och samtal för dig som behöver. Det kan handla om korta eller långa insatser under olika livsskeden eller utifrån ett specifikt problemområde som t.ex. ångesttillstånd, depression, stress, sömnbesvär, PTSD och kriser. Samtal och terapi kan vara ett viktigt komplement till den fysioterapeutiska behandlingen. På Meja arbetar vi ofta i samverkan – givetvis med ditt samtycke. Det betyder att vi kan se helheten i kroppsliga och psykologiska delar av besvär och behandling.

Observera! Terapin är ej regionsfinansierad vård, patientavgiften är inte inkluderad i högkostnadsskyddet. Se priser nedan.

Träffa psykolog på Meja kvinnohälsa

Bozena är legitimerad psykolog med över 10-årig erfarenhet av att ta emot vuxna, barn och unga samt hela familjer i samtal. Hon kan anpassa teorier och metoder från olika inriktningar för att bäst kunna bemöta den frågeställning som hennes klienter kommer med. Vanligtvis arbetar hon utifrån metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell terapi (IPT), KBT och Nonviolent Communication (NVC).

Individuell terapi

I den enskilda terapin kan du få hjälp och stöd med allt från psykisk ohälsa till personlig utveckling. Bozena erbjuder stöd under graviditeten och för dig som är nybliven förälder. Bozena arbetar även med barn och ungdomar.

Det här kan du få hjälp med:

 • Graviditetspsykologi: oro, nedstämdhet, förlossningsrädsla
 • Kriser och trauman runt graviditet och födande
 • Förlossnings- och föräldra­förberedelse
 • Föräldrars psykiska problem under graviditeten och småbarnsperioden
 • Anknytning och anknytningsproblem
 • Vulvasmärta
 • Sexualitet och lust

Pris: 1150kr – 45 min

Parterapi

I parterapin kan ni få hjälp att hitta nya förhållningssätt och utveckla en hjälpsamm kommunikation som kan användas effektivt  i många olika situationer.
Det här kan du få hjälp med:

 • Relationsproblem
 • Stöd i separation och skilsmässor
 • Sex- och samlevnad
 • Kommunikationsproblem
 • Konflikter och samarbetsproblem

Pris: 1500 kr – 60 min

Familjerådgivning

Bozena erbjuder föräldrastöd och rådgivning samt familjeterapi. Ni kan få hjälp att skapa ett ökat djup och omtanke i era nära relationer och hitta lösningar i inom alla de områden som rör familjelivet.

Välkomna att boka kortare rådgivning vid avgränsad frågeställning.

PRIS: 900kr – 30 min/ 1500 – 60 min

 eller kontakta bozena@mejakvinnohalsa.se

Läs mer på Bozenas hemsida här.

Vanliga frågor

Vad gäller vid avbokning?
Vid avbokning mindre än 24h innan din bokade tid debiteras 50% av priset på behandlingen. Vid uteblivet besök debiteras 100% av priset på behandlingen.

Hur lång tid tar terapisessionen?
Det vanligaste är ett upplägg att träffas för terapi 1 gång/vecka. Varje tillfälle för enskilda personer tar 45 minuter. För par erbjuder jag länge tid – 60 min.  Det finns även möjlighet för kortare rådgivning vid avgränsad frågeställning – 30 min.

Omfattningen kan vara alltifrån några enstaka konsultativa samtal, en korttidsterapi om 10-15 ggr eller en långtidsterapi. Vad man väljer för upplägg har att göra med målet och förutsättningarna med terapin att göra.

Går det att boka digitala besök?
Självklart! Terapin sker då digitalt via journalsystem  Kaddio som erbjuder krypterad dataöverföring, vilket innebär att ingen annan kan höra eller se vårt samtal. Du får en länk via mail när vi bokat tid och därefter loggar du in med mobilt bankid på avtalad tid. Du betalar efter besöket via faktura.

Är terapin inkluderad i högkostnadsskyddet?
Nej, den möjligheten finns tyvärr inte för psykologer med egen praktik därför får du inte ersättning enligt högkostnadsskydd när du går till en privatpraktiserande legitimerad psykolog. Du får faktura efter varje session. För priser, se ovan.