Medarbetare

Vårt fokus är att ta hand om kvinnor i olika skeden av livet och med olika behov. Vi arbetar med din rehabilitering tillsammans när det behövs och hjälps åt utifrån respektive kompetens.

Emma Regberg, leg. fysioterapeut

Verksamhetsansvarig
specialist obstetrik, gynekologi, urologi

Jag heter Emma och blev färdig specialist inom obstetrik, gynekologi och urologi 2017. Min bakgrund innehåller arbete inom primärvårdsrehabilitering, en kort sväng inom ortopedi och några år på sjukhus med fokus på kvinnohälsa i öppen- och slutenvård. Merparten av mina kliniska år har jag ägnat åt fysioterapi inom kvinnohälsa på mottagning. Det har gett mig en mängd och variation som utvecklat mig mycket. Jag arbetar med aktiv rehabilitering som grundfilosofi, det betyder att målet alltid är att du så småningom ska ha verktygen att klara dig utan mig. Jag tror på rörelse, stor som liten, och att råd, samtal och trygghet utgör grunden till det mesta inom rehabilitering.

Jag jobbar med allt som hör samman med graviditet, födande och gynekologiska besvär genom livet.

Jag föreläser och utbildar inom kvinnohälsa, både åt olika uppdragsgivare inom vården, på Karolinska institutet och i egen regi tillsammans med kollegor av olika professioner. Det är jag som grundat Meja, en dröm som funnits med mig länge och som jag är oerhört glad över att ha förverkligat och nu får fortsätta utveckla.

Mia Fernando, leg. fysioterapeut

specialist obstetrik, gynekologi, urologi

Jag heter Mia och jag blev färdig fysioterapeut 2008 och tog en magisterexamen 2012. Jag blev färdig specialist inom obstetrik, gynekologi och urologi 2018. Jag har arbetat inom öppenvård sedan jag tog examen, förutom ett år då jag arbetade inom äldreomsorg. Sedan 2012 arbetar jag enbart inriktat mot kvinnohälsa.

Mitt fysioterapeutiska fokus ligger på att du som patient ska äga både problem och lösning. Jag vill förse dig med verktyg att kunna överkomma hinder, på egen hand men med min vägledning. Fysisk träning är mitt främsta arbetsverktyg.

Jag bloggar på bakingbabies.se, har skrivit och skriver böcker och föreläser regelbundet både på hemmaplan och ute i landet.

Jessica Diehn, leg. fysioterapeut

specialist fysisk aktivitet & idrottsmedicin

Jag heter Jessica och är leg. fysioterapeut sedan 2012. Jag blev klar med min specialistutbildning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet 2017. Jag har jobbat på sjukhus och mottagningar samt med idrottare och idrottslag. Jag har en bakgrund inom par- och individuell dans, vilket väckte mitt intresse för kroppen och träning.

Jag jobbar med att hantera och förebygga besvär på alla nivåer och efter förmåga. Jag undersöker bäckenbotten och hjälper gärna dig som har frågor om hantering av besvär kopplat till fysiskt aktivitet, träning och idrott. Du är centrum i din rehabilitering och min uppgift är att ge dig kunskap och verktyg. Tillsammans tar vi fram en behandlingsplan som känns rimlig och motiverande för dig som patient.

Utöver utbildningar och kurser inom idrottsmedicin och idrottspsykologi så har jag även utbildning inom bäckenbottenundersökning, massage, akupunktur samt OMI och mediyoga.

Bozena Fatyga, leg. psykolog

Jag heter Bozena och är legitimerad psykolog med över 10-årig erfarenhet av att ta emot vuxna, barn, unga och hela familjer i samtal. Jag arbetar både individuellt och med samtalsgrupper. Jag kombinerar teorier och metoder från olika inriktningar, i syfte att hitta något som passar den individen/familjen/paret som jag arbetar med.

Jag har kompetens inom bland annat Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell terapi (IPT), Psykodynamisk terapi (PDT), Systemisk par- och familjeterapi och Nonviolent Communication (NVC).

Frågor om sexualitet och identitet ligger mig nära hjärtat. I terapi arbetar jag med att underlätta kommunikation som bidrar till att skapa kontakt med varandra. Den kontakten kan i förlängningen bidra till att underlätta samarbete och möjliggöra att hitta gemensamma lösningar i konflikter och svåra situationer.

Elin Eriksson, leg. fysioterapeut

specialist i smärta

Jag heter Elin och jag har arbetat som sjukgymnast sedan 2011. Merparten av mitt kliniska arbete har skett inom specialistvården för smärtrehabilitering. 

Jag hjälper dig som har långvarig och komplex smärtproblematik exempelvis långvarig bäckensmärta, underlivssmärta och endometrios. 

Min förhoppning är att kunna ge dig verktyg för att ta hand om din kropp och hantera din smärta. Jag hoppas på att kunna utmana dig som patient att våga återta aktiviteter som du kanske har valt bort på grund av din smärta och jag ser fysisk aktivitet, avspänning och tilltro till den egna kroppen som viktiga verktyg för att nå dit.

Marina Kalafatidis, leg. fysioterapeut

Lymfterapeut, specialist i äldres hälsa

Jag heter Marina och är legitimerad fysioterapeut sedan 2008. Jag är specialist inom äldres hälsa och medicinsk lymfterapeut. Jag har stor kompetens inom rehabilitering vid lymfödem efter bröst- och gynekologisk cancer, men även andra typer av cancer.

Jag arbetar mycket med gravida och även efter förlossning för att hjälpa nyblivna mammor. Jag hjälper gärna dig som behöver hjälp med bedömning av knipstyrka och knipträning, vid inkontinens eller vid andra åldersrelaterade besvär i bäckenbotten. Vidare har jag stor erfarenhet av att behandla kvinnor med huvudvärk av olika slag och jag är även duktig på ländryggssmärta.

Jag tror mycket på MediYoga som en del av rehabiliteringen och kommer att ha grupper inom det. Jag kommer även ha gruppverksamhet för våra kvinnliga seniorer. Mitt mål som fysioterapeut är att du som patient ska få rådgivning och stöd i din rehabilitering utifrån dina förutsättningar. Min förhoppning är att få möta kvinnor i alla skeden av livet, unga som äldre.

Hanna Hermansson, tränare/leg. fysioterapeut

Jag heter Hanna och jag arbetar på Meja i egenskap av tränare. Jag erbjuder mindre PT-grupper för mammor och individuell personlig träning för kvinnor som vill ha hjälp med anpassad och utmanande träning i alla delar av livet.

Jag är fysioterapeut och har arbetat som det sedan 2009. Jag har främst jobbat inom primärvårdsrehabilitering på olika arbetsplatser ute i landet vilket gett mig en bred kunskap kring led- och muskelbesvär. De senaste fem åren har jag inriktat mig mot kvinnohälsa och läst flera kurser inom området för att fördjupa min kompetens. Med min medicinska bakgrund i ryggen och mångårig erfarenhet av att dagligen jobba med individanpassad träning ser jag verkligen fram emot att jobba som personlig tränare här på Meja!

Min förhoppning är att kunna bidra med genomtänkt och inspirerande träning för er som önskar extra motivation och stöttning och till er som vill fortsätta med regelbunden träning efter avslutad rehab. Jag vill sprida glädje via träning och hjälpa människor att leva ett aktivt liv!