Vår kompetens

Meja Kvinnohälsa erbjuder specialiserad fysioterapi inom flera kompetenser som knyter an till kvinnors hälsa. Vi arbetar både enskilt och tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård.

Hos oss finns fysioterapeuter inom obstetrik, gynekologi, långvarig smärta, stress och utmattning, gyn- och bröstcancer, lymfterapi samt fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Vår psykolog erbjuder samtalsterapi. Läs gärna mer om vårt team här.

Observera! Vi är inte en läkarmottagning och har inga gynekologer hos oss.

Du kan söka till oss för:

 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Magmuskeldelning (rektusdiastas)
 • Förlossningsskador
 • Om du ska eller har fött genom kejsarsnitt
 • Bäckenbotten- och underlivssmärta
 • Spänningsrelaterade besvär i bäckenbotten
 • Långvarig bäckensmärta
 • Rehab vid gynekologisk kirurgi
 • Endometrios
 • Smärta vid sex (vulvodyni, vaginism, dysparaeuni)
 • Svanskotesmärta
 • Urininkontinens/analinkontinens
 • Framfall
 • Blås- och tarmtömningssvårigheter
 • Klimakterierelaterade besvär
 • Gynekologisk cancer
 • Lymfödem
 • Långvarig smärta i bäckenregionen eller kopplat till gynekologisk sjukdom
 • Idrottsmedicin och stöd i träning under och efter graviditet