Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter.

På Meja Kvinnohälsa hanterar vi dina uppgifter med laglig grund. Dina uppgifter används och sparas för att göra din vård så bra som möjligt. Många av uppgifterna om dig hanteras i din journal. Där samlas uppgifter om din hälsa, diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar. Det är vår skyldighet att skriva journal. Uppgifter om dig kan också finnas i system som behövs för att administrera vården, till exempel för planering, bokning av tider och för fakturor. Vi registrerar samtycke för skriftlig kommunikation i din journal vid första besöket. Din vårdgivare ansvarar för hantering av dina personuppgifter. Enligt journallagen sparas dina uppgifter i 10 år från sista besöket.

Om du har frågor om klinikens hantering av personuppgifter kan du kontakta verksamhetsansvarig Emma på emma@mejakvinnohalsa.se